Reka Mikloš

Reka Mikloš

Reka Mikloš, doktor crkveno-muzičkih nauka, muzički pedagog i direktor Kulturnog kutka. Predaje gregorijansko pevanje u okviru programa obuke vojvođanskih mađarskih katoličkih crkvenih muzičara pri Fondaciji Cor Jesu. Predvodi Senćanski kamerni hor Cor Jesu, vodeći je član Međunarodnog himnološkog udruženja. Profesionalni predavač gregorijala u benediktinskoj zajednici Schwanberg-Rödelsee CCR. Turistički vodič na mađarskom, nemačkom, engleskom i rumunskom jeziku.


Zoltan Borbelj

Zoltan Borbelj

Zoltan Borbelj, orguljaš, docent Akademije umetnosti u Novom Sadu, upravnik je senćanske fondacije Cor Jesu, predsednik programa obuke mađarskih katoličkih crkvenih muzičara koji funkcioniše pod okriljem Fondacije. Odgovoran je za projekat izgradnje orgulja u senćanskoj Crkvi Srca Isusovog i voditelj je Festivala crkvene muzike u Senti. Turistički je vodič na mađarskom, srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.


Atila Pejin

Atila Pejin

Atila Pejin, istoričar-muzeolog, rođen je 1961. godine u Senti. Od 1989. godine je zaposlen u senćanskom Gradskom muzeju, a od 1992. godine je rukovodilac muzejskog odeljenja.

Prvenstveno se bavi istraživanjem zavičajne istorije. Teme istraživanja su mu društveni i politički život drevne Sente, istorija lokalnog jevrejskog stanovništva, međunacionalni odnosi, stare senćanske tiskovine (razglednice, plakati), istorijat štampe, regije (Potiski krunski dištrikt) i Jevrejstva u Bačkoj.

 

Izdao je više samostalnih i koautorskih dela, poput:

Jevrejska spomen-mesta u Senti. Senta, 2001. - Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Leksikon imena ulica Sente. Senta, 2003. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Istorija senćanskog  Jevrejstva. Senta, 2003. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Senćanske razglednice [CD – ROM katalog istoimene tematske izložbe]. Senta, 2004. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Istorijska bibliografija senćanskih novina. Senta, 2004. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Politički život Sente ( 1867-1945). Senta, 2005. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Hronika porodice Dudaš. Senta, 2006. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Tragovima izgubljenim u vodi... Vodič kroz stalnu paleontološko-arheološku izložbu senćanskog muzeja. Senta, 2006. - Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Zaostavština jevrejskog stanovništva u Bačkoj [katalog istoimene izložbe]. Senta, 2008. -  Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

Priručnik za istraživanje i opisivanje zavičajne  kulture. Senta, 2008. -  Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara

Cehovna industrija Sente do 1872. Senta, 2011. - Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara

 

Tekstovi koji se mogu naći na Internetu:

„O teškoćama mladoga rabina na početku karijere. Armin Fleš u Staroj Kanjiži.” Hacofe, br. 3

(http://www.or-zse.hu/hacofe/vol3/flesarmin-pejin2012.htm)

„Na raskršćima: Dileme bačkog Jevrejstva u periodu između dva svetska rata, sa posebnim osvrtom na širenje cionizma.” Hacofe, br. 3

(http://www.or-zse.hu/hacofe/vol3/valaszuton-pejin2012.htm)

„Čelarevska nekropola i Hazari.” Hacofe, br. 3

(http://www.or-zse.hu/hacofe/vol3/dunacseb-pejin2012.htm)

„Krvna optužba i graditeljska žrtva. Preplitanje anahronizama epohe balada u Senti i njenoj okolini.” Hacofe, br. 3

(http://www.or-zse.hu/hacofe/vol3/vervad-pejin2012.htm)


Jožef Gergelj

Jožef Gergelj

Jožef Gergelj, biolog, ornitolog, foto-reporter, bivši je pretsednik a sada pak aktivni član Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dobitnik je više nagrada (National Geographic Srbija  – fotograf godine, nagrada Pro Urbe grada Sente). Izdao je knjige „Čuješ li Voljića?” (2002), „Kalendar ptica” (2013). Turistički je vodič na mađarskom, srpskom i engleskom jeziku.