Programi

PROGRAMI

Svojom misijom Kulturni kutak smatra pružanje uvida u kulturno nasleđe Sente i okoline za goste u slučaju postojanja njihove zainteresovanosti. Opn prvenstveno organizuje sa zavičajnom istorijom Sente i okoline skopčane šetnje pod vođstvom istoričara i muzeologa.
U nastavku su neki od predloga koje gosti mogu odabrati ukoliko se odluče da ativan odmor provedu kod nas:
Muzeolog Agneš Nađ Abonji predstavlja etnografski segment muzeja našeg grada;
Istoričar-muzeolog Atila Pejin upoznaje Vas sa jevrejskim spomen-mestima u Senti;
Ornitolog i fotograf prirode Jožef Gergelj vodi nas na posmatranje ptica u zoru;
Orguljaš Zoltan Borbelj nas u crkvi Srca Isusovog uz koncert upoznaje sa orguljama;
Sa Rekom Mikloš, eklezijalnom muzičarkom, možete pevati pohvalnicu i večernje u Kulturnom kutku.