Akatist

Doživljaj osećanja zajedništva za modernog čoveka često se čini gotovo neostvarivim zadatkom. U vremenu formiranja vikend-timova ili na istočnjačkim filozofijama zasnovanih spritualnih kampova, često ni ne pomišljamo na to da je katolička crkvena liturgija nekada služila tom istom cilju. Citirajući predgovor delu Monumenta Ritualia Hungarica Series Practica: „Liturgija je bila možda najdeterminantnije kolektivno iskustvo srednjevekovne i rano novovekovne Evrope. (...)

Ova tekstovima, napevima i ceremonijalima bogata pojava, međutim, generalno uzevši, teško da je dostupna današnjem čoveku, delimično zbog toga što je nepublikovana, a delimično zato što po osnovu publikovanih izvornika nije uspostavljiva njena negdašnja stvarna praksa.”

Akatist je dnevna bogoštovateljska molitva zapadne i istočne hrišćanske crkve, daleko najbogatija zbirka napeva i tekstova srednjevekovne liturgijske prakse, a mimo toga pak po utvrđenom redu ustrojena psalmopevna molitva. Psaltir ili knjiga psalama je na nivou nedelje ustrojena zbirka repetitivnih napeva i tekstova. Prema Miklošu Ištvanu Feldvarskom „put za razumevanje ustrojstva, duhovnosti i značaja akatista vodi preko psaltira.”