Zsolozsma

A modern ember számára a közösségi érzés átélése gyakran tűnik majdhogynem megvalósíthatatlan feladatnak. A csapatépítő hétvégék vagy a keleti filozófiákra építő spirituális táborok korában gyakran nem is gondolunk arra, hogy a katolikus egyház liturgiája is ugyanezt a célt szolgálta valaha. A Monumenta Ritualia Hungarica Series Practica-sorozatának előszavát idézve: „A középkori és kora újkori Európa talán legmeghatározóbb közösségi tapasztalata volt a liturgia. (...)

Ez a szövegekben, dallamokban és ceremóniákban gazdag jelenség azonban az általánosságokon túl nehezen hozzáférhető a ma emberének, részint mert kiadatlan, részint mert csak forráskiadások alapján nem állítható helyre az egykori tényleges gyakorlat.”

A zsolozsma a nyugati és a keleti keresztény egyházak napszaki imaistentisztelete, a középkori liturgiagyakorlat messze leggazdagabb dallam- és szöveggyűjteménye, ezen túl pedig a zsoltárok meghatározott rendben való énekelt imádkozása. A pszaltérium vagy zsoltároskönyv a heti szinten ismétlődő dallam- és szöveganyag gyűjteménye; Földváry Miklós István szerint „a zsolozsma szerkezetének, szellemiségének, jelentőségének megértéséhez a pszaltériumon keresztül vezet az út.”

 

A Kultúrpanzióban lehetőség nyílik arra, hogy amennyiben az itt tartózkodók ezt kívánják, kipróbálhassák a zsolozsma összetartó erejét, és részesei lehessenek a közös éneklés misztériumának. A résztvevők számára lehetőséget nyújtunk az esztergomi úzus nappali zsoltároskönyvének megszólaltatására, de akár más liturgikus rendszer (Liturgia Horarum, Münsterschwarzach-i bencés antifonále stb.) szerinti, énekelt laudesre és vesperásra is, tetszés szerint magyar, latin vagy német nyelven. Kottát és szöveget mi biztosítunk.